Homepage Inhoudsopgave Vorige pagina Volgende pagina
 

Copyright © 1996 Paul Brink

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Paul Brink.

 
Inhoudsopgave
 
Stille pijn 4
 
Winkelen 6
 
Mijn nichtje 10
 
Geeltje en blauwtje 14
 
Nooit meer zure zult 16
 
Onze vader 30
 
Minetje 38
 
De Spil 44
 
Een valse vlieg 64