Inhoudsopgave Vorige pagina Volgende pagina
 
Onze vader
Die in de hemel zijt...?

Elke zondag zag je de mensen door de straten lopen met hun zondagse kleren aan om naar de kerk te gaan. Van alle kanten kwamen de gelovigen naar het bedehuis, terwijl ze de klokken uit de kerktoren hoorden beieren. De Rooms Katholieken wisten wat hun plichten waren, want het was een grote zonde als men op zondag niet naar de Heilige Mis ging.
Ook wij kenden onze plicht. Samen met ons vader gingen wij elke zondag naar Gods huis, om te bidden voor onze zieleheil. Tijdens de Heilige Mis zaten wij geknield in de kerkbank en met gepijnigde knieën probeerden we de priester in zijn gebed te volgen.

Mijn vader kon nooit zolang in een gebedshouding blijven zitten. Na een kwartier ging hij eerst heel voorzichtig en even later geheel ontspannen rond zitten kijken. Dan ontdekte hij plotseling mensen uit zijn jeugdjaren en ik kreeg dan een zachte por in m'n zij.