Brink Software

Huurwaardeforfait eigen woning


Door de invoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) zijn er per 1 januari 1997 diverse wijzigingen opgetreden in de regeling van het huurwaardeforfait voor de eigen woning inzake de inkomstenbelasting. Voer in het onderstaande overzicht de WOZ-waarde van de eigen woning in en druk daarna op berekenen. De huurwaardeforfait wordt voor u uitgerekend.


(Vraag hier informatie aan over deze Java applet)

Met deze regeling zijn de eigen schatting van de waarde van de woning door de belastingplichtige en het stelsel van vaste forfaitbedragen per waardeklasse komen te vervallen. Ook de technische omrekening naar de waarde in bewoonde staat van de eigen woning hoeft niet meer te worden gemaakt.