Brink Software

Meewerkaftrek


De meewerkaftrek is de aftrek die in de situatie dat de ene echtgenoot meewerkt in de onderneming van de andere echtgenoot, wordt verleend aan de echtgenoot voor wiens rekening de onderneming wordt gedreven. Deze mogelijkheid bestaat ook voor ongehuwde partners.


(Vraag hier informatie aan over deze Java applet)