Brink Software

Zelfstandigenaftrek(Vraag hier informatie aan over deze Java applet)

Startersaftrek
Een startende ondernemer heeft recht op een verhoging van de zelfstandigenaftrek (startersaftrek) indien hij in de vijf voorafgaande kalenderjaren niet meer dan twee keer zelfstandigenaftrek heeft genoten.