Oude koeien

Y-to-K Conversion Completed

Y2000 problem not the first time

Millenniumbug

Wanneer begint het nieuwe millennium (en dus de 21e eeuw)?

Eén van de ontwerpers van onze huidige jaartelling is Dionysius Exiguus. Hij heeft onder Paus Johannes I in het jaar 526 de jaartelling laten beginnen met de geboorte van Jezus Christus. Pas in de tiende eeuw werd dit algemeen gebruikt. Het getal nul is pas in de late middeleeuwen bedacht. Historisch gezien en per definitie begint de jaartelling dus met het jaar 1 en niet met nul. Het jaar nul heeft dus nooit bestaan. Het jaar voorafgaand aan jaar 1 is het jaar 1 voor Christus. In dit verband is het onderscheid tussen meten en tellen illustratief. Men meet vanaf nul, maar telt vanaf 1. Net als de dagen in de maand en de maanden in het jaar worden de jaren geteld en niet gemeten. Het woord jaartelling zegt eigenlijk al genoeg.

Nu we dit weten tellen we verder: De eerste eeuw na Christus bevat dus de jaren 1 tot en met 100, de tweede eeuw de jaren 101 tot en met 200, enzovoorts. De twintigste eeuw begon derhalve op 1 januari 1901 en omvat de jaren 1901 tot en met 2000. Dus de eenentwintigste eeuw en het derde millennium lijken pas te beginnen op 1 januari 2001.

Maar er is meer...