Oude koeien

Waarschuwing...

MKZ

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de Europese Richtlijn n01-3479c van 8 maart 2001, genomen in het kader ter preventie van de verspreiding van mond-en-klauwziekte (MKZ), herinneren wij u er graag aan, dat alle verplaatsingen van dieren verboden zijn tot en met 15/04/2001.

Wij vragen u dus uw muis niet meer te bewegen om zo verdere risico's op besmettingen te vermijden of te verminderen. Vrouwen wordt aangeraden zich ten gehele stil te houden, teneinde niet berispt te worden voor bewegingen van hun poes. Dit geldt ook voor mensen met een kater.

Alvast bedankt voor uw welwillende medewerking.

mr. L.J. Brinkhorst en mw. G.H. (Geke) Faber.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Tel. 070-3784062